Renovatie dijkhuis aan de Oudebildtdijk

In opdracht van Herstel dorpen en Bildtdijken.

Dit dijkhuis aan de Oudebildtdijk wordt gerenoveerd in opdracht van Herstel dorpen en Bildtdijken.

Foto: Marchje Andringa

Bauke Boersma

Dichtgetimmerde deuren, rotte kozijnen, ingezakte daken. Het is aan de Oudebildtdijk geen ongewoon beeld. Stichting Herstel dorpen en Bildtdijken bindt er de strijd mee aan.

Sint Jacobiparochie We boeken vooruitgang, meldde Stichting Herstel dorpen en Bildtdijken onlangs. Aanleiding was de oplevering van twee volledig gerenoveerde woningen aan de Oudebildtdijk. Beide dijkhuizen staan er weer prachtig bij, aldus de stichting.

Het opknappen van de twee woningen is het eerste zichtbare resultaat van het opknapproject. Doel is om vóór 2020 minimaal tien verwaarloosde woningen aan de Oude- en de Nieuwebildtdijk te renoveren, waarbij rekening wordt gehouden met het historische karakter van de dijkhuizen. Herstel dorpen en Bildtdijken voert het project uit met subsidie van de provincie Fryslân en de voormalige gemeente het Bildt (nu Waadhoeke). De provincie steekt er een miljoen euro in, de gemeente stelde vier ton beschikbaar.

Bij de renovatie van de twee opgeleverde woningen droegen de eigenaren flink bij in de kosten. In beide gevallen is de eigenaar tevens de bewoner van het pand.

Projectleider Greetje de Heer van de stichting is blij dat de huizen weer toonbaar zijn gemaakt. ,,Dat is immers het doel. Maar we zijn er nog niet, we moeten verder.”

Drugspand

De Heer is optimistisch gestemd. De stichting heeft zelf drie panden aangekocht waar inmiddels ook een renovatie is begonnen. Het gaat om de woningen aan de Oudebildtdijk 816, 818 en 1066. De huizen stonden al langere tijd leeg, in één geval ging het om een voormalig drugspand. De renovatieplannen zijn gemaakt in samenwerking met architectenbureau Adema in Dokkum.

Voor het opknappen zelf doet de stichting een beroep op bouwbedrijven uit de streek. Voor de renovatie van de huizen op nummer 816 en 818 is Plantinga Timmerwerken uit Oudebildtzijl uitgekozen. ,,Dit waren ooit twee kleine huizen. Later zijn die woningen samengevoegd, maar wij gaan ze weer splitsen”, laat De Heer weten.

Oudebildtdijk 1066 wordt opgeknapt door Bouwbedrijf Van der Meer uit Sint Annaparochie. Dit huis was eigendom van een Duitser die het gebruikte als vakantiewoning. De erfgename liet het daarna leeg staan. Volgens De Heer kwam het niet tot opknappen vanwege de reisafstand. Slopen was geen optie, omdat de Oudebildtdijk de status van beschermd dorpsgezicht heeft.

De stichting verwacht dat het renoveren van de drie huizen enkele maanden in beslag neemt. De oplevering staat gepland rond de bouwvak. Zodra de huizen zijn opgeknapt, worden ze te koop aangeboden.

Naast de renovatie van deze drie dijkhuizen, worden nog drie woningen aangepakt. Dit gebeurt door de eigenaren zelf, met een ondersteunende rol van de stichting. ,,Voor deze drie huizen hebben we overeenstemming over de subsidiëring. Omdat de eigenaren het werk zelf uitvoeren heeft de stichting de voortgang niet helemaal in de hand. We hopen uiteraard dat ook deze renovaties nog dit jaar worden afgerond”, zegt De Heer.

Volgens de projectleider zitten ook nog twee renovatieplannen in de fase van de planvorming. ,,Bij deze woningen bekijken we of een opknapbeurt financieel haalbaar is.”

Dit laatste is niet vanzelfsprekend, zegt de projectleider. Soms is een huis in zo’n slechte staat dat opknappen niet meer lonend is. Als de stichting niet zelf eigenaar van een woning is, spelen ook de financiële mogelijkheden van de woningbezitter een rol. ,,Door dit soort dingen hebben we in drie of vier gevallen de plannen niet rond gekregen.”

Toch gaat de projectleider ervan uit dat de stichting kan voldoen aan de opdracht: het renoveren van tien verwaarloosde huizen. De subsidiegevers willen hiermee de uitstraling van de Biltdijken verbeteren. Dat is goed voor de leefbaarheid in de streek, is de gedachte.

Aan de Bildtdijken staan ruim vijfhonderd woningen. Meer dan honderd zijn in slechte staat, blijkt uit een inventarisatie. Voor het project komen de allerslechtste woningen in aanmerking.