Disclaimer

Deze website is eigendom van Plantinga Timmerwerken. Plantinga Timmerwerken besteedt veel zorg aan de inhoud van deze website, maar garandeert niet de correctheid van de informatie. Wanneer Plantinga Timmerwerken  wordt verwittigd van fouten of onvolledigheden van gegevens, dan zal Plantinga Timmerwerken onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Plantinga Timmerwerken probeert deze website zo actueel mogelijk te houden. Hoewel bij het maken en onderhouden van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer geheel juist is. Plantinga Timmerwerken is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze internetsite.

Teksten, lay-out, foto’s, afbeeldingen, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en/of wijzigingen mogen in om het even welk medium, nooit integraal worden overgenomen tenzij Plantinga Timmerwerken hier schriftelijk of per mail uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Het is wel toegestaan om informatie van deze internetsite af te drukken en/of te downloaden voor uw eigen, persoonlijke privégebruik.

De weergegeven (delen van) teksten, gegevens en/of tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Deze gegevens kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.

Plantinga Timmerwerken kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Wanneer u contact opneemt met Plantinga Timmerwerken via deze site, dan vragen we u enkele gegevens in te vullen. Wij zullen deze informatie nooit aan derden doorgeven, tenzij een overheidsinstantie ons hiertoe verplicht. De informatie wordt alleen gebruikt voor onze services, zoals:

  • het maken een afspraak/offerte
  • om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • om nota’s te versturen.

Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.plantingatimmerwerken.nl. Plantinga Timmerwerken is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) van Plantinga Timmerwerken kan vertrouwelijk zijn. Als u een bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken en/of te verspreiden.

Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt, kunnen beschermde handelsmerken zijn. Ieder geschil met betrekking tot de website van Plantinga Timmerwerken valt onder de toepassing van het Nederlands recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken bevoegd. Het is bezoekers van onze website niet toegestaan om deze onrechtmatig te gebruiken, te beschadigen, te vervormen te veranderen of de publicatie ervan te verhinderen. Eveneens is het niet toegestaan de informatie wederrechtelijk te gebruiken.

 

Alle rechten op de inhoud van deze site met de domeinnaam www.plantingatimmerwerken.nl  berusten bij  Plantinga Timmerwerken voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld aan Plantinga Timmerwerken

 

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Plantinga Timmerwerken behoudt ten alle tijden het recht om deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Omdat deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden, raadt Plantina Timmerwerken u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

 

Copyright © 2018  Plantinga Timmerwerken